Nočné objavovanie Prešova 2019 – Nočná Kalvária

napísal MI:SU Design

Už 6. krát pripravuje tím združený popri neziskovej organizácii urbanika pre Prešovčanov podujatie založené na netradičnom spoznávaní dejín a pamiatok Prešova - Nočné Objavovanie Prešova. V roku 2019 upriamime pozornosť Prešovčanov na jedinečnú barokovú pamiatku, vynímajúcu sa nad mestom - prešovskú Kalváriu, ktorá bola vysvätenú pred 250 rokmi a tohto roku si tak podujatie dalo za cieľ pripomenúť si jej výročie vystavania. Pohnutú históriu Kalvárie, 14 kaplniek krížovej cesty s kaplnkou Svätých schodov a Kostolom sv. Kríža predstavíme návštevníkom pod rúškom noci pri nezvyčajnom osvetlení, so sprievodným odborným výkladom historičiek PhDr. Dariny Petranskej a Mgr. Andrei Sivaničovej spolu s ich hosťami a za zvukov dobovej hudby so začiatkom v sobotu 7. septembra o 20.30 hod. a v nedeľu 8. septembra 2019 so začiatkom o 20.30 hod..

Podujatie má tiež za cieľ propagovať nové formy prístupu k propagácii kultúrnych a architektonických pamiatok formou svetelného dizajnu vďaka spolupráci so združením Hazlighting a spoločnosťou Lightroom Lenky Balážovej a Laury Murgía.

V neposlednom rade podujatím chceme dosiahnuť prehĺbenia ekumenického dialógu  v spoločnosti, keďže na príprave podujatia úzko spolupracuje tím zložený zo zástupcov 3. sektora - neziskovej organizácie (urbanika, n.o., Hazlighting), 1. sektora - mesta Prešov (Mestské informačné centrum), tímu Objavovania Prešova (PhDr. Darina Petranská, Mgr. Andrea Sivaničová) i 2. sektora – spoločnosti Lightroom/Movyrob, O.S.V.O. Comp..

 

Lístky:

- v predpredaji: 4€ v MIC    (Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)

- na mieste stretnutia: 5€ (pred Exercičným domom Sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, Prešov)

 

Organizátor: urbanika, n.o.

Partneri: Objavovanie Prešova, rímskokatolícka farnosť Sv. Mikuláša, Hazlighting & Lightroom, Park kultúry a oddychu mesta Prešov, O.S.V.O. comp, a.s.

Podujatie sa uskutoční vďaka podpore: Mesto Prešov, Oblastná organizácia Región Šariš

Viac informácií na www.urbanika.sk

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

https://www.urbanika.sk//novinky/nocne-objavovanie-presova-dve-storocia-greckokatolikov-v-presove.html https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

 

Späť

 

S projekt

Podujatie Nočné objavovanie Prešova – Premeny vody podporilo mesto Prešov sumou 2310 Eur v rámci dotácie v oblasti kultúry za rok 2022.

 

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk