Štatút

Nezisková organizácia je založená na poskytovanie nasledovných druhov všeobecne prospešných služieb:

 

a.) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, kultúrnych hodnôt, architektonických pamiatok (organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a projektov);

b.) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti (výskumné aktivity a vypracovávanie analýz, štúdií a publikácií v oblasti regionálneho rozvoja);

c.) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, architektonické prieskumy (výskumné aktivity, vypracovávanie, vydávanie analýz, štúdií, informačných materiálov a publikácií, súvisiace s predmetom činnosti n.o.);

d.) vzdelávanie a výchova (prednášky, diskusné fóra, semináre, školenia, workshopy, výstavy, konferencie, propagačné a reklamné aktivity súvisiace s predmetom činnosti n.o. – (súčasné) umenie, architektúra, verejné priestory / mestské zásahy, sanácia, rozvoj a ochrana verejných priestorov);

 

Nezisková organizácia ďalej vykonáva ohlasovacie živnosti:

 

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Sponzori urbaniky

 

S projekt

 

 

 

Triangulum

 

 

 

 

 

 

 

S projekt

Podujatie Nočné objavovanie Prešova – Premeny vody podporilo mesto Prešov sumou 2310 Eur v rámci dotácie v oblasti kultúry za rok 2022.

 

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk