Nočné objavovanie Prešova 2019 – Nočná Kalvária

napísal MI:SU Design

Už 6. krát pripravuje tím združený popri neziskovej organizácii urbanika pre Prešovčanov podujatie založené na netradičnom spoznávaní dejín a pamiatok Prešova - Nočné Objavovanie Prešova. V roku 2019 upriamime pozornosť Prešovčanov na jedinečnú barokovú pamiatku, vynímajúcu sa nad mestom - prešovskú Kalváriu, ktorá bola vysvätenú pred 250 rokmi a tohto roku si tak podujatie dalo za cieľ pripomenúť si jej výročie vystavania. Pohnutú históriu Kalvárie, 14 kaplniek krížovej cesty s kaplnkou Svätých schodov a Kostolom sv. Kríža predstavíme návštevníkom pod rúškom noci pri nezvyčajnom osvetlení, so sprievodným odborným výkladom historičiek PhDr. Dariny Petranskej a Mgr. Andrei Sivaničovej spolu s ich hosťami a za zvukov dobovej hudby so začiatkom v sobotu 7. septembra o 20.30 hod. a v nedeľu 8. septembra 2019 so začiatkom o 20.30 hod..

Podujatie má tiež za cieľ propagovať nové formy prístupu k propagácii kultúrnych a architektonických pamiatok formou svetelného dizajnu vďaka spolupráci so združením Hazlighting a spoločnosťou Lightroom Lenky Balážovej a Laury Murgía.

V neposlednom rade podujatím chceme dosiahnuť prehĺbenia ekumenického dialógu  v spoločnosti, keďže na príprave podujatia úzko spolupracuje tím zložený zo zástupcov 3. sektora - neziskovej organizácie (urbanika, n.o., Hazlighting), 1. sektora - mesta Prešov (Mestské informačné centrum), tímu Objavovania Prešova (PhDr. Darina Petranská, Mgr. Andrea Sivaničová) i 2. sektora – spoločnosti Lightroom/Movyrob, O.S.V.O. Comp..

 

Lístky:

- v predpredaji: 4€ v MIC    (Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)

- na mieste stretnutia: 5€ (pred Exercičným domom Sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, Prešov)

 

Organizátor: urbanika, n.o.

Partneri: Objavovanie Prešova, rímskokatolícka farnosť Sv. Mikuláša, Hazlighting & Lightroom, Park kultúry a oddychu mesta Prešov, O.S.V.O. comp, a.s.

Podujatie sa uskutoční vďaka podpore: Mesto Prešov, Oblastná organizácia Región Šariš

Viac informácií na www.urbanika.sk

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

https://www.urbanika.sk//novinky/nocne-objavovanie-presova-dve-storocia-greckokatolikov-v-presove.html https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

 

Nočné objavovanie - Dve storočia gréckokatolíkov v Prešove

napísal Miroslav Suchár

Nočné Objavovanie Prešova 2018 s podtitulom Dve storočia gréckokatolíkov v Prešove súčasťou osláv 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie a 10. výročia zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.

 

V roku 2018 bude podujatie jubilejné - ponúkne už po piatykrát obyvateľom i návštevníkom Prešova v tichu noci, pri netradičnom profesionálnom nasvietení budov i interiérov, atraktívny program plný historických informácií, pričom poodhalí zákutia interiérov rezidencie gréckokatolíkov so zaujímavou stálou expozíciou pamiatok Prešovskej archieparchie, arcibiskupskej Kaplnky sv. Jozefa aj chrámovej krypty a atmosféru prehliadky Chrámu sv. Jána Krstiteľa umocní bohoslovecký spevácky Zbor sv. Romana Sladkopevca.

 

urbanika, n. o., ako hlavný organizátor na podujatí spolupracuje s niekoľkými partnermi – odbornými sprievodcami Darinou Petranskou, Andreou Sivaničovou a Antonom Liškom, mestom Prešov, svetelnými štúdiami Hazlighting a Lightroom a v roku 2018 aj s Prešovskou gréckokatolíckou archieparchiou, v ktorej priestoroch sa podujatie uskutoční. Doteraz sa Nočných objavovaní Prešova zúčastnilo viac ako 2000 návštevníkov. Podujatie sa uskutoční:

 

v sobotu 15. septembra o 20:00 hod.
v nedeľu 16. septembra o 20:00 hod.

Lístky: 
- predpredaj: 4€ v MIC
(Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)
- na mieste stretnutia: 5€ pred MIC
(Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)

Organizátor: urbanika, n.o.
Partneri: Objavovanie Prešova, Prešovská gréckokatolícka archieparchia, Hazlighting & Lightroom, Park kultúry a oddychu mesta Prešov, O.S.V.O. comp, a.s.
Podujatie sa uskutoční vďaka podpore: Mesto Prešov, Oblastná organizácia Región Šariš
viac informácií na www.urbanika.sk

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

http://urbanika.sk//frantiskani.html

https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

Aktuálna reportáž s upútavkou na Nočné objavovanie 2018: https://www.youtube.com/watch?v=afJHN_e1pbI&feature=youtu.be

PechaKucha Night Prešov

napísal Rudolf Kozlai

Milí fanúšikovia PechaKuche,

 

predovšetkým vám všetkým prajeme veľa štastia v Novom roku. Zároveň pre vás máme jednu technickú zmenu v organizácii našeho podujatia. Vzhľadom na zaneprázdnenosť členov urbaniky sme všetku organizáciu preniesli na wave - centrum nezávislej kultúry. Po 15. pokračovaniach PechaKuche sme si uvedomili, že už jej nevieme obetovať viac vlastného času, čo sa odzrkadľovalo na kvalite posledných podujatí. Boli by sme radi ak by jej nový domov ako i nový impulz poskytli v rozvíjajucom sa centre alternatívnej kultúry - wave.

 

Želáme vám i PechaKuchi šťastný a inšpiratívny rok 2018. Nech ste počastovaní veľkou dávkou kreativity, tuhým zdravím a neochvejnou túžbou vyhľadávať orginálne zážitky (napr. PechaKucha :). 

 

S pohľadom upreným k svetlejším zajtrajškom ;)

urbanika

 

Nočné objavovanie Prešova - Tradícia vzdelanosti

napísal Rudolf Kozlai

Nočné Objavovanie Prešova 2017 s podtitulom Tradícia vzdelanosti  bude v roku 2017 venované geniu loci, spojeného s tradíciou učenosti a vzdelávania v Prešovskom kraji – budovám evanjelického Kolégia, Kostola sv. Trojice a bývalej Mestskej školy, dnes sídla Knižnice P. O. Hviezdoslava, Inovačného Partnerského centra a British Council, ktoré sú situované na Hlavnej ulici-Trojici.

 

Podujatie sa uskutoční: v sobotu 10. júna o 20:30 a nedeľu 11. júna o 20:30

 

Lístky: 
- predpredaj: 4€ v MIC
(Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov)
- na mieste: 5€
(priestranstvo medzi Chrámom Sv. Trojice a Knižnicou P.O.Hviezdoslava, Hlavná 139)

 

Organizátor: urbanika, n.o.
Partneri: Objavovanie Prešova, dívadlo Komika, Hazlighting & Lightroom, Voiton production
Podujatie vďaka podpore: Mesto Prešov
viac informácií na www.urbanika.sk

 

Podujatie ponúkne už štvrtýkrát obyvateľom, návštevníkom a turistom v tichu noci, pri netradičnom profesionálnom nasvietení budov i interiérov, atraktívny program plný historických informácií, obohatený o kreatívny umelecký sprievod a vystúpenia hudobných a divadelných hercov, umelcov a dobrovoľníkov. urbanika, n. o., ako hlavný organizátor na podujatí spolupracuje s niekoľkými partnermi – historičkami PhDr. Darinou Petranskou a Mgr. Andreou Sivaničovou, svetelnými štúdiami Hazlighting a Lightroom, združením Dívadlo Komika míma Juraja Benčíka, Knižnicou P.O.Hviezdoslava, spoločnosťou VOITON, ako aj s Prešovskou univerzitou a v roku 2017 v neposlednom rade aj s Evanjelickou cirkvou a.v.

 

Krátkym divadelným predstavením, akousi performanciou tieňohry vo verejnom priestore medzi evanjelickým kolégiom, kostolom a budovou mestskej školy sprístupníme návštevníkom bežne nedostupné priestory a privodíme historickú atmosféru spojenú s geniom loci tejto časti mesta a budov, ktoré sa zapísali do histórie mesta i Slovenska (Rakúsko Uhorska).

 

Podujatie má tiež symbolický význam – realizuje sa v roku 2017, kedy si evanjelická cirkev i široká verejnosť pripomína 500 rokov reformácie, mesto Prešov si pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove a Objavovanie Prešova oslavuje 10 rokov fungovania v krajskom meste Prešov.

 

Viac informácií o predchádzajúcom podujatí:

http://urbanika.sk//frantiskani.html

https://www.youtube.com/watch?v=YHixoWAewUc

PechaKucha Night vol.14

napísal Rudolf Kozlai

Štrnáste pokračovanie PechaKucha Nights, čo sú celosvetovo známe podujatia, kde kreatívni a inšpiratívni hostia zdieľajú svoje myšlienky, nápady, projekty, skutočne všeličo. Dynamický formát prezentácie 20x20 už inšpiroval mnohých. 

Príď i ty po svoju dávku inšpirácie 06.05. 2017 o 20:20 do Wave Klubu.
Limitovaný počet lístkov je v online predpredaji za 2€ tu: https://tootoot.fm/sk/events/58ff32a305b0c517904ced28 
Na mieste budú stáť 3€.

Hostia:
* Braňo Frk - Edupunk
* Matúš Jackovič a Barbora Jackovič - mojzelovoc.sk
* Bystrík Míček - automobilový dizajnér
* Marka Staviarska /Staviarsky/ - Rodina v tvorbe, tvorba v rodine 
* Peter Švorc /XXL Property Solutions/ - Juhovýchodná Ázia - architektúra, biznis, život
* Janka Petreková /Karpatská nadácia/ - MyMachine
* Daniel Šlosár - Chargebrella
* ďalšie mená postupne doplníme :)

Sponzori urbaniky

 

S projekt

 

 

 

Triangulum

 

 

 

 

 

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk