ZADANIE

Zadanie
Vyberte si lokalitu vo verejnom priestore na území mesta Košice, Prešov alebo priestoru medzi týmito dvoma mestami a navrhnite svoj zásah.
Podnety od občanov a miesta odporúčané na spracovanie nájdete na stránke vranokoňovo/podnety

 

Termíny
Deadline na zaslanie projektov je 15.10.2012 na stránke vranokoňovo/prihláška

 

Prezentácia návrhov

 • formátA1 na výšku (pokiaľ ste presvedčení, že projekt bude vyžadovať viac priestoru, je možné konzultovať navýšenie počtu A1)
 • fotografie zvoleného miesta (min. 1)
 • vizualizácie návrhu (ideálny variant predtým a potom)
 • návrh môžu doprevádzať pôdorysy, rezy, pohľady, schémy či situácia, ale dbajte na to, aby bol jednoducho zrozumiteľný   komukoľvek, nielen profesionálom. Minimálne jedna z vizualizácií by mala spĺňať rozmer 4000×3000 pixelov
 • sprievodný text (max. rozsah 1300 znakov vrátane medzier)
 • odhad nákladov na realizáciu projektu
 • prosím neumiestňujte na tento plagát kontaktné údaje. Tieto údaje budú súčasťou popisky, ktorá bude nainštalovaná na každom plagáte v zjednotenej forme.
 • model návrhu je veľmi vítaný, nie však nutný

Forma odovzdania

 1. pdf v požadovanom formáte A1 na výšku (pre inštaláciu výstavy)
 2. jednotlivé časti zásahu – vizualizácie, fotografie, sprievodný text … ako samostatné dokumenty (pre prípravu publikácie)
 3. popiska k panelu .doc vo forme:
  Meno autora // autorov:
  Názov projektu:
  Adresa // lokalita zásahu:
  Odhadované náklady na realizáciu: