Kontext je dobrým predpokladom pre obľúbenosť tohto projektu. Náš návrh má za cieľ posilniť dominanciu historických budov a umocniť ich vzájomné prepojenie. V podstate navrhujeme fyzickú platformu.

NÁVRH

 

Celý pozemok má cca. 850m2 a tiahne sa pod lávkou smerom na západ a na východ. Na uľahčenie financovania sme pozemok rozdelili na dva celky, pričom lávka tvorí prirodzenú hranicu týchto dvoch častí: západná časť - I.etapa - bude využívaná ako park, východná časť - II.etapa - bude slúžiť ako námestie

 

Samotnej realizácii návrhu predchádza projektová príprava, príprava rozpočtu, výber dodávateľov a inžinierska činnosť (konzultácie s príslušnými úradmi a profesiami, potrebné žiadosti a vyjadrenia k ohláseniu stavby, vytýčenie sietí, zriadenie el.prípojky).

 

I.etapa - park

 

Spodná časť je prístupná z vrchnej a od ulice oddelená plotom. Ten je potrebný zrekonštruovať, doplniť a vytvoriť bezbariérový prechod z ulice vybudovaním rampy a brány. Vysadí sa zeleň a osadí zariadenie (sedenie, kôš, informačná tabuľa).

 

"Výsadba drevín v 1. etape návrhu pozostáva zo šiestich stromov. Dominovať svojím vzrastom, habitom, ale hlavne jesenným sfarbením bude dub červený. Dopĺňať ho bude päť rôznych kultivarov okrasných jabloní, ktoré sú na jar atraktívne kvetom, v lete drobným plodom a na jeseň farbou listov. Vo východnom cípe priestoru zaujme miesto skupinka krov v podobe voňavého pajazmínu plnokvetého a plot si podmania popínavky - pavinič päťlistý a stálezelený brečtan popínavý." (Zu Korpášová)

 

V druhej fáze sa vytvoria chodníky, multifunkčné a detské ihrisko.

 

II.etapa - námestie

 

Vrchná časť je voľne prístupná od križovatky a popod lávku k spodnej časti pozemku. Vybuduje sa spevnená plocha námestia a komunikácie pre spojenie s parkom a vodnou elektrárňou. Takisto sa bude riešiť zeleň a zariadenie. Osobitnou časťou bude osadenie kiosku s prevádzkou kaviarničky. Pre plnohodnotné fungovanie oázy je potrebné vytvorenie skladového a hygienického zázemia, ktoré by mohol zabezpečiť priestor pod lávkou.

 

Ďalšou fázou by mohla byť určitá forma revitalizácie vodnej elektrárne.

 

Návrh mestskej oázy a jeho možnosti realizácie sú podmienené viacerými faktormi, keďže sa jedná o dlhodobý projekt (platnosť zmluvy o vypožičaní, dlhodobom nájme nehnuteľnosti, financovanie, partnerstvo).