„Odvážnym šťastie praje,“ povedali sme si a začali písať žiadosti o granty. A čuduj sa svete, po prvom prisľúbenom sme získali jeho navýšenie a následne ďalší grant. Nezastavujeme. Makáme ďalej!

ROZPOČET

 

Dôraz kladieme na viaczdrojové financovanie, ktorým zabezpečíme krátkodobú realizovateľnosť (1. etapa /park/ – 2013 až 2014, 2. etapa /námestie/ - 2014 až 2018) a dlhodobú udržateľnosť zámeru (min.15-20 rokov /2028-2033/). Financovanie zámeru urban oasis je z väčšej miery nezávislé na finančných zdrojoch mesta.

 

 

Predpokladané zdroje:

 

štátne zdroje/samospráva/VÚC

- grantové financovanie

- súkromné zdroje a firemná filantropia

- samofinancovanie

- asignácia právnických a fyzických osôb

- in-kind zdroje

 

 

I.etapa - 1.fáza (august - november 2013)

 

Zo získaných grantových financií Nadácia Orange a Holcim sa zrealizovali:

- Oprava betónového sokla uličného oplotenia.

- Oprava a náter uličného oplotenia, doplnenie dielu oplotenia pri schodoch.

- Vytvorenie vstupu z ulice: vybúranie časti sokla, vytvorenie betónovej rampy, vytvorenie a osadenie bráničky.

- Zameranie inžinierskych sietí príslušnými spoločnosťami.

- Osadenie elektrickej prípojky.

- Informačná tabuľa.

- Nákup a dovoz bukových kmeňov (3x6m).

- Rezbárske práce - spracovanie kmeňov na vytvorenie sedení.

- Grafické práce.

 

Iné zdroje:

- Členovia našej neziskovky vykonávajú návrhy, projekčné práce, koordináciu s profesiami, vybavovanie na úradoch (inžiniering) a financovania projektu.

- Firma S-projekt zabezpečila stavebné oplotenie pod lávkou.

- Firma Sadex sponzorsky osadila stromy.

Sponzori Mestskej oázy

 

S projektTriangulum

 

sadex

 

 

zelene oazy

 

slovnaft

 

 

 

 

 

 

Partneri Mestskej oázy

 

S projekt

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk